ШАГ літній табір

КЗ "Китайгородський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів"

   

Управління

 

 

Основні принципи управління

 

 

Стратегічна цілеспрямованість - основний вектор управління навчальним закладом, суть якого полягає у:

- визначенні перспектив;

- визначенні довгострокових цілей;

- знаходження шляхів та організація колективу щодо їхнього досягнення;

- визначенні стратегії менеджменту.

Основним завданням управління є забезпечення розвитку закладу, який досягається через інноваційні процеси та якісні зміни:

- технологія планування;

- технологія моделювання;

- технологія проектування;

- технологія прогнозування;

- технологія моніторингового дослідження.

Основні принципи управління:

- принцип демократизації;

- принцип поєднання колегіальності з персональною відповідальністю,через:

1) педагогічну раду - постійно діючий дорадчий колегіальний орган;

2) органи громадського самоврядування (конференція, рада закладу);

- принцип науковості чреез використання досягнень науки, ППД;

- принцип перевірки фактичного виконання прийнятих рішень;

- принцип оперативності, конкретності, діловитості;

- принцип цілеспрямованості;

- принцип ініціативи і активності;

- принцип оптимізації;

- принцип комплексності.

Резервними і важливими ще є:

1) формування професіональної еліти;

2) виявлення та підтримка обдарованих дітей;

3) забезпечення виконання нормативно-правової бази, що регламентує діяльність навчального закладу.